امروزه سازمانهایی پیشرو محسوب میشوند که به امر توسعه وآموزش منابع انسانی به عنوان مهم ترین عامل راهبردی در جهت بهبود عملکردهای فردی وگروهی و دستیابی به اثر بخشی سازمانی توجه ویژه داشته اند. نگاهی به نقش فناوری اطلاعات در حرکت به این سمت، بیانگر این نکته است که کلیه کشورهای جهان بطور عام و کشورهای توسعه یافته بطور خاص، از نقش و جایگاه فناوری اطلاعات  به خوبی آگاه بوده و از آن بهره می گیرند. لذا توسعه منابع انسانی در این زمینه به عنوان اولویت راهبردی، همگام با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات از اهمیت شایانی برخوردار است.گروه آموزشهای تخصصی شرکت مدبران فناوری پاسارگاد با توجه به سابقه درخشانی که در کارنامه خود دارد و با  بهره گیری از اساتید مجرب آموزشهاای مورد نیاز سازمانها و ارگانها را در گروههای زیر ارائه می دهد.

گروه امنیت فضای تبادل اطلاعات وارتباطات (ISMS)

در عصر فراتکنولوژی  اطلاعات  به عنوان اصلی ترين دارايی سازمان ها  محسوب ميگردد.قدرت تفکر به عنوان با ارزش ترين دارايی سازمانی تلقی ميگردد.اين دانش کسب شده تعيين کننده وضعيت رقابتی در جهان است.در حال حاضر بزرگترين چالش مديران  علاوه بر ايجاد  سرمايه دانايی ايمن سازی و توزيع مجدد آن است.از جمله آموزشهایی که این گروه ارائه می کنند می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • مبانی ومستند سازی الزامات عمومی استاندارد ISO 27001/2005
 • بررسی اهداف کنترل وکنترلهای استاندارد ISO27001/2005
 • مديريت ريسک با رويکرد ISMS
 • مميزی داخلی ISMS
 • مديريت IT&IT Solution و نقش ISMS در آنها
 • مديريت شبکه با رويکرد ISMS


گروه آموزشهای تخصصی امنیت شبکه وسخت افزار

آموزشهای مبتنی بر تکنولوژی های شرکت سیسکو


آموزشهای مبتنی بر تکنولوژی های شرکت مایکروسافت

شامل دوره های :

 • نصب و پيکربندي Windows
 • مديريت ويندوز Windows Server
 • Implementing ,Managing & Maintaining a Microsoft Windows Server Network Infrastructure.
 • Planning and Managing a Microsoft Windows Server Network Infrastructure



گروه آموزشهای تخصصی و مجازی سازی

این گـروه شامل دوره  و کــارگاههای آموزشی  محصولات VMware از جمله محصولات VMware VSphere و VMware Horizon به عناوین زیر می باشد :

 • VMware VSphere: Install, Configure, Manage
 • VMware virtual desktop/VMware Horizon