نرم افزارهای کاربردی

نرم افزارهای کاربردی

نظارت بر عملکرد تجهيزات و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، با گذر زمان به تدريج تبديل به يکی از مشکلات و معضلات جديد و پرچالش سازمان ها شده است. با روند روبه رشد اين فناوری ها، پردازش داده در مراکز اصلی و متمرکز، دامنه فعاليت واحدهای IT سازمانها را بسيار گسترده و پيچيده کرده است .
در اين شرايط اهمیت امنيت اطلاعات سازمان و به کارگيری سیستم عامل ها ونرم افزارهای کاربردی معتبردر محيط کار صد چندان می شود ، در محصولات انتخاب شده می بایست عواملی همچون" دسترسی، صحت اطلاعات و محرمانه بودن" ، کاملاً رعايت شده و قابل اطمينان باشد.


شرکت مدبران، امکان ارائه کلیه نرم افزارها با لایسنس معتبر و همچنین ارائه مشاوره و خدمات فنی مربوطه جهت محصولاتی از جمله موارد زیر را دارد:
  • Microsoft
  • IBM
  • Solarwinds
  • Acunetix
  • MDaemon
  • Redhat

Date

13 مرداد 1394

Categories

نرم‌افزارهای کاربردی