Veritas Backup Excec

Veritas Backup Excec

اين نرم‌افزار دو وي‍‍ژگي منحصر به فرد را در عين نگهداري سرعت و اطمينان زياد با يكديگر تركيب كرده است. ويژگي اول قابليت برگرداندن اطلاعات بر روي يك سخت‌افزار غير مشابه و ويژگي دوم قابليت بازيابي اطلاعات از راه دور مي‌باشد. نتيجه اين تركيب آزادي ‌عمل استثنايي مدير شبكه براي احياي سيستمها در هر زمان و از هر مكان و بر روي هر سخت‌افزاري است.
با كمك اين سيستم مي‌توان در صورت بروز هر نوع ايراد در هر يك از كامپيوترهاي موجود، كليه اطلاعات مربوط به سيستم‌ آسيب‌ديده را بر روي هر نوع سخت‌افزاري، حتي سخت‌افزار غيرمشابه و يا محيطهاي مجازي مانند VMware يا Microsoft Virtual Server، بازيابي و راه‌اندازي مجدد نمود. حتي اين امكان وجود دارد كه به كمك اين نرم‌افزار، بازيابي و احياي سيستم عامل و اطلاعات موجود بر روي يك سرورِ از راه دور را، بدون نياز به حضور فيزيكي انجام داد. اين مجموعه همچنين، داراي قابليت‌ مديريت يكپارچه و متمركز مي‌باشد. در Backup Exec فايلهاي پشتيبان فقط شامل اطلاعات روي هارد ديسكها نيستند، بلكه كپي‌هاي كاملي از تمامي‌ساختار هارد‌ ديسك هستند كه به صورت يك فايل ذخيره مي‌شوند. در ذيل به بررسي خصوصيات نرم‌افزار مي‌پردازيم:

كاهش زمان احياي سيستمها
با استفاده از قابليتهايي مانند مديريت يكپارچه نسخه‌هاي پشتيبان و امكان بازيابي اطلاعات بر روي سخت‌افزار غير مشابه، مدت زمان احياي سيستمهاي آسيب ديده به طرز چشمگيري كاهش مي‌يابد و مي‌توان ظرف مدت كوتاهي‌، سيستم عامل و اطلاعات يك كامپيوتر آسيب ديده را به طور كامل احيا نمود.

سازگاري و انعطاف‌پذيري بالا
اين نرم‌افزار داراي امكان تهيه نسخه‌هاي پشتيبان بر روي كليه ابزارهاي ذخيره‌سازي اطلاعات از قبيل هارد ‌ديسك، نوارهاي مغناطيسي، ديسك‌هاي نوري، USB،DVD،SAN،NAS و غيره مي‌باشد. همچنين مي‌تواند نسخه‌هاي پشتيبان را بر روي هر كامپيوتر دلخواه در شبكه نيز ذخيره نمود. كليه اطلاعات بر روي يك فايل ذخيره مي‌شوند و اين فايل به آساني قابل بازيابي بر‌روي هر سيستم مي‌باشد.

عدم قطع فعاليت‌هاي عادي
كليه فعاليتهاي اين نرم‌افزار به صورت غيرمحسوس انجام مي‌پذيرد و براي تهيـه نسخـه‌هاي پشتيبان، نيازي به بستن فايلهاي باز در حال استفاده يا قطع فعاليت جاري سيستم نيست. حتي اين برنامه را مي‌توان به گونه‌اي تنظيم نمود تا در رخدادهاي خاص مثل نصب يك برنامه، افزايش يا كاهش حجم ديتا، ورود كاربر به سيستم و يا در زمانبنديهاي خاص به طور خودكار اقدام به Backup گيري نمايد.

مديريت پهناي باند شبكه و توان كاري سيستمها
اين نرم‌افزار مدير شبكه را قادر مي‌سازد تا ميزان پهناي‌باند شبكه و همچنين توان كاري اختصاص يافته به عمليات پشتيبان‌‌گيري يا بازيابي اطلاعات را به دلخواه تنظيم و مديريت نمايد.

بازيابي نسخه پشتيبان بدون نياز به نصب سيستم عامل
به كمك Bootable CD اين محصول، قادر خواهيد بود Backup هاي گرفته شده را بدون نياز به نصب سيستم‌ عامل و حتي پارتيشن‌بندي بر روي هارد ديسك خود بازيابي نماييد.

قابليت پشتيبان گيري از فايلها و فولدرها به صورت مجزا
اين نسخه قادر به گرفتن نسخه‌هاي پشتيبان از فايلها و فولدرها به صورت مجزا همانند يك برنامه File Base مي‌باشد.

قابليت جستجو به كمك Google Desktop
در اين نسخه از برنامه امكان جستجو درون فايلهاي و Image هاي گرفته شده به كمك برنامه Google Desktop وجود دارد. لذا مي‌توان بدون Restore كردن و حتي بدون Browse نمودن Image گرفته شده از محتواي آن باخبر شد.

امكان مديريت اجرا و كنترل از راه دور
اين نرم‌افزار داراي سيستم مديريت متمركز با رابط كاربري جديد جهت مشاهده و كنترل وضعيت نسخه‌هاي پشتيبان سرورهاي ديگر از روي شبكه ‌مي‌باشد. همچنين مي‌تواند براي كامپيوترهايي كه در محل‌هاي دور از دسترس نصب شده‌اند از راه دور اقدام به Install و Uninstall نمودن برنامه و همچنين پشتيبان‌گيري يا بازيابي اطلاعات از آنها نمود.

احياي كامل اطلاعات
بسته به حجم اطلاعات و برنامه‌هاي نصب شده بر روي يك سرور، بازيابي اطلاعات به وسيله آن معمولاً كمتر از نصب يك ويندوز به تنهايي زمان مي‌برد.

Date

13 مرداد 1394

Categories

پشیتبان‌گیری